NYT ATTRAKTIVT BOLIGKVARTER BOLUNDEN I HÅRLEV

Byggegrundene ligger i lukket, børnevenligt villakvarter i Hårlev 800 m fra bymidten.
Du vælger frit selv hvilket byggefirma der skal bygge dit drømmehus.

OMRÅDET:

Hårlev er en aktiv stationsby. Fra Bolunden er du tæt på station, skole, institutioner, sportshal mm., og kun 15 km fra Køge samt motorvej. Derudover er der gode togforbindelser direkte til Køge og København. Tilmed er der tæt til skov, strand, Stevns Klint og andre grønne og rekreative områder.

BEBYGGELSE

Jf. lokalplanen ved området kan du bygge således:
Grunde til åben-lav skal udstykkes med en størrelse på min. 750 m², mens grunde til dobbelthuse skal udstykkes med en størrelse på min. 500 m² og min. 350 m² for anden tæt-lav bebyggelse.
Bebyggelsen kan opføres i maks. 1½ etage med en højde på maks. 8,5 meter. Boliggrunde kan bebygges svarende til en bebyggelsesprocent på henholdsvis 30 for åben-lav og 40 for dobbelthuse og anden tæt-lav bebyggelse, så bebyggelsesprocenten i afspejler kravene fastsat i gældende bygningsreglement.
Bebyggelsens udseende er søgt reguleret sådan, at ny bebyggelse tilpasses det omgivende bebyggede miljø, samtidig med at der gives plads til nytænkning og til bebyggelse opført efter nytidens ønsker og behov. Bebyggelsen kan opføres i blank eller pudset mur eller i træ. Tage kan opføres i tagsten af tegl eller beton samt tagpap. Tage på dobbelthuse og anden tæt – lav boligbebyggelse skal være sorte.

UBEBYGGEDE AREALER

Lokalplanområdet udlægger fælles fri- og opholdsarealer i form af en grøn kile i områdets vestlige del. Det er intentionen at den grønne kile skal udgøre de fælles grønne arealer for lokalplanområdets boligbebyggelse samt for boligbebyggelsen beliggende umiddelbart vest for lokalplanområdet. Der fastsættes bestemmelser om hegn i forbindelse med boligbebyggelsen. Hegn skal som udgangspunkt bestå af levende hegn, for at lokalplanområdet skal tilpasse sig omgivelserne. Dog kan der opsættes faste hegn til adskillelse af haver og terrasser ved sammenbyggede boligenheder.
 
Til åben-lav bebyggelse skal der anlægges min. 2 p-pladser på egen grund pr. bolig. Til tæt-lav bebyggelse skal der anlægges min. 1,5 p-pladser pr. bolig.
 
Fuldt byggemodnet byggegrund inkl. betalte tilslutningsafgifter: regn- og spildevandskloak, el og vand.